• okvětní lístky ve skleničce jako symbol shrnutí roku
    Ze života

    Rok 2021 u mě

    Již tradiční bodové shrnutí mého roku: úžas nad růstem a pokroky našeho syna první rok s BuJo „nové“ návyky – ranní chvilky pro sebe, procházky, systematické čtení z Bible, tvoření o trochu méně odpadu – některé věci…