Princezna na informatice

Test osobnosti pro výběr povolání?

Někteří lidé mají od dětství jasno, čím budou. Mnoho žáků se na povolání formuje během studia, ale existují i takoví, kteří si ještě ve vyšších ročnících gymnázia nejsou jisti tím, co by v budoucnu chtěli dělat. Jak se rozhodnout, když vás baví „vše a nic“?

Pomocníkem může být např. test osobnosti. Jedno takové testování, kterým jsem prošla spolu se spolužáky v septimě (odpovídá 3. ročníku SŠ), se skládalo ze tří částí: volba činností, tj. co bychom dělali raději (př. práce v dopravě nebo se zvířaty), dále rozsáhlý IQ test, a výběr z 500 témat, která nás zajímají. Výsledkem pak byla přibližná hodnota IQ (celkové, verbální, matematické a technické) a posudek s rozborem výsledků a doporučením, na které směry máme dle odpovědí větší předpoklady. 

Test neověřoval faktické vědomosti a ve výsledku se mohlo projevit psychické rozpoložení (např. únava). Na druhou stranu se vyjevily osobní preference, které jsme si mnohdy ani neuvědomovali.

K zamyšlení bych test nejspíš doporučila, ale osobně jsem se rozhodla jinak než podle jeho výsledků. Zda to bylo správně, nebo ne… kdo ví… : )