• Princezna na informatice

    Jak jsem si vybrala informatiku

    „Co studuješ?“ byla častá otázka na různých seznamovacích sešlostech. Po odpovědi, že informatiku, jsem se ve většině případů setkala s udivenými tvářemi. Když jsem přemýšlela nad studiem informatiky, setkala jsem se s mnoha názory, varováními a předsudky. Pamatuji…