Princezna na informatice

Svatých andělů strážných

2. 10. 2014 (myšlenky z kázání – je paráda mít možnost chodit denně na mši):

Jsme zváni mít s anděly strážnými osobní vztah. Byli bychom ochuzeni, kdybychom toho nevyužívali… Když se bavíme s druhými, bavíme se i s jejich anděly. Před setkáním s člověkem se můžeme modlit k jeho andělovi…