Hildegarda-z-Bingenu
Krása, ženskost

Hildegarda z Bingenu

Hildegarda z Bingenu – žena, která pro svůj přesah může oslovit a propojit různé lidi. Možná, že jste její jméno již zaznamenali – například v pořadu ČT Herbář.

Hildegarda žila ve středověku (1098-1179) a je považována za ženu mnoha oborů – přírodovědkyni, lékařku, teoložku, mystičku, spisovatelku a hudební skladatelku. Od osmi let žila v benediktinském klášteře, kde se stala řeholnicí a později i představenou. V katolické církvi je prohlášena za svatou a dokonce i za učitelku církve (dnes je to právě 10 let).

Pokud vás zajímá více, byl natočen i film o životě sv. Hildegardy.


Hildegardina medicína

= doporučení pro zdraví, které získala od Boha

Věří se, že Hildegarda měla dar božských vizí, což znamená, že před sebou, bez jakéhokoli vytržení, neustále viděla nebeská slova a obrazy, které na výzvu Ducha svatého zapsala. Z jejich vidění vznikly i knihy léčebných metod, které o 800 let později začal studovat a prověřovat rakouský lékař Gottfried Hertzka.

Hildegardina medicína je celostní a zahrnuje nauku o stravování, o rovnováze mezi spánkem a pohybem, o správném poměru práce a odpočinku, o očištění těla od jedů a o duševních léčivých silách.

Metody, které Hildegarda nabízí, jsou preventivně léčebné. Prevence, která spočívá ve správné výživě, v celkovém způsobu života a v odstranění duševních rizikových faktorů, může ušetřit problémy, léky i operace. K tomu je potřeba mít pozitivní životní postoj, který pramení z plnosti a síly křesťanské víry.


V současnosti se o Hildegardě mluví hlavně v souvislosti s bylinkami a léčitelstvím. To je ale jen zkrácený a zkreslený pohled na její odkaz. Bohužel se k tomu také často uchyluji – rutinně používám několik jejich osvědčených doporučení (zejména v kuchyni) a hlouběji už tak často neuvažuji. Přesto děkuji Bohu za zjevení sv. Hildegardě, která mně osobně již několik let zjednodušují život a pohled na zdraví a stravu – do budoucna se snad některé její rady objeví i zde na blogu.

Osobně obdivuji Hildegardinu odvahu naslouchat Bohu a řídit se Jeho pokyny. Myslím, že svou „renesančností“ předběhla svoji dobu. Kromě toho, že zapsala nadčasová doporučení, se vyjadřovala i k ožehavým tématům, založila dva kláštery, podnikla čtyři kazatelské cesty a psala dopisy lidem z různých vrstev, ve kterých dávala radu a útěchu.