Rozumět dětem

Jak rozumět dětem, když se od mala učíme zapadnout do světa dospělých často zapomínáme na dětský svět her a fantazie? Témata pro pochopení dětí, znovunabytí hravého ducha a rozšíření obzorů.