Princezna na informatice

Bod po bodu.

Absolvování většiny předmětů na informatice probíhalo následovně:

  1. body za úkoly na cvičeních
  2. průběžné písemky
  3. dostatek bodů a zároveň úspěšně napsané testy → zápočet
  4. ústní nebo písemná zkouška

Jak je myslím vidět, pro úspěšné splnění předmětu byla zapotřebí průběžná příprava.

Měla jsem štěstí, že jsem byla vytrénovaná z předchozích let.

Někdy se mi dařilo skvěle, jásala jsem u každého bodu. A jindy hůř. V některých předmětech jsem se bála, že neudělám ani zápočet a budu je muset opakovat.