vzájemně prospěšná dohoda, výhra-výhra
Knihy

4. Výhra-výhra

Myslete způsobem výhra-výhra. Výpisky čtvrtého ze 7 návyků.

Princip výhra-výhra je jedním z pěti způsobů myšlení v mezilidských vztazích (další jsou výhra-prohra, prohra-výhra, prohra-prohra a (pouze) výhra).

Výhra-výhra vychází z naděje, že je všeho dostatek a na každého se dostane (mentalita hojnosti). Zaměřuje se na hledání vzájemně prospěšných řešení a dohod výhodných pro všechny zúčastněné strany. Vyžaduje spolupráci. Pokud se vhodné řešení nenalezne, nemusí se uzavřít žádná dohoda.

Pro osvojení myšlení a chování ve stylu výhra-výhra je potřeba rozvíjet vlastní charakter, budovat vztahy, definovat dohody, spolupracovat a využívat efektivní procesy.

1. Charakter
 • vědět, co znamená výhra
 • žít v souladu se svými hodnotami
 • schopnost přijímat a dodržovat závazky
 • čestnost, přímost
 • rovnováha mezi odvahou prosazovat a mít ohled na druhé
 • mít sebedůvěru a zároveň se umět vcítit do druhých
 • mít mentalitu hojnosti a věřit ve společné vítězství

2. Vztahy založené na důvěře
 • vklady do citového konta – pochopení (může pomoci 5 jazyků lásky), dodržovat sliby a závazky, vyjasnit očekávání, pomoc
 • soulad mezi slovy a činy
 • trpělivé empatické naslouchání
 • odhodlání porozumět si
 • vzájemný respekt a úcta
 • upřímná omluva a lítost za výběr z citového konta

3. Dohody – explicitní vyjádření (jasné stanovení):
 • zdrojů, odpovědnosti
 • žádoucích výsledků
 • principů, postupů
 • důsledků vyplývajících z nedodržení dohod

4. Systémy
 • prostředí spolupráce
 • radost z úspěchů druhých

5. Procesy – oddělit lidi od problémů
 • podívat se na problém z různých stran
 • identifikovat klíčové záležitosti
 • určit přijatelné výsledky
 • určit možnosti, jak přijatelných výsledků dosáhnout