Knihy

2. Začínejte s myšlenkou na konec

Poznámky ke druhému návyku ze 7 návyků:

Je důležité vytvořit si představu, vizi – určit, kam chceme směřovat. Dále potřebujeme mít kompas – soubor principů a hodnot.

Tvorba vize osobního poslání

K formulaci osobního poslání může pomoci zodpovědět si otázky:

  • Jaká(ý) chci být?
  • Jaké jsou mé životní role (dítě, rodič, manžel(ka), kamarád(ka))?
  • Co je pro mě důležité?
  • Jak chci, aby mě viděli ostatní (rodina, přátelé, kolegové…)?
  • Co chci dokázat?

Nápady je třeba nejprve hodit na papír (psát, kreslit, lepit… kreativitě se meze nekladou). Tvorba vize může trvat delší dobu a podle potřeb a nových okolností ji lze aktualizovat. Vizi je dobré mít na očích, připomínat si ji a jednat v souladu s ní (k tomu je potřeba proaktivita)

V případě vytváření vize společenství (rodiny, v práci…) je pro efektivitu důležité, aby se na její formulaci v rámci možností podíleli všichni členové (tak ji lépe přijmou za svou).

Také je dobré uvědomit si, že dělat věci správně (řízení) se vždy nerovná dělat správné věci (vedení).