Knihy

3. To nejdůležitější na první místo

Poznámky ke třetímu ze 7 návyků.

Plánování

  • snažit se většinu času trávit důležitými a zároveň nenaléhavými činnostmi
  • identifikovat role (manžel(ka), rodič, dítě, sourozenec, student, zaměstnanec…)
  • vytyčit cíle pro jednotlivé role
  • řídit čas – kdy a jak je možné cíle zrealizovat
  • udržet rovnováhu mezi rolemi a dimenzemi osobnosti (tělo, emoce, intelekt, duchovní sféra)
  • brát v úvahu lidi a jejich potřeby
  • přizpůsobit plán denním potřebám
  • vhodné plánovat v týdenním horizontu
  • mít plán vždy po ruce