Knihy

1. Buďte proaktivní

Několik poznámek k prvnímu ze 7 návyků:

Být proaktivní znamená:

  • převzít odpovědnost za svůj život
  • schopnost volit si odezvu
  • vědomě uvažovat o hodnotách, přijmout je za své a řídit se podle nich
  • řídit svůj život na základě principů, pro které jsme se rozhodli
  • chovat se podle hodnot nezávisle na situaci, okolnostech, mínění druhých lidí
  • schopnost podřídit podněty a pocity hodnotám
  • řešit problémy
  • moci si vytvořit nové programy chování