Knihy

Pět jazyků lásky

Recenze knihy Pět jazyků lásky


kniha Pět jazyků lásky

Kniha Pět jazyků lásky od Garyho Chapmana je o lidských vztazích a především o projevech lásky. Spisovatel předpokládá, že každý člověk touží po lásce a po pocitu naplněnosti, ale ne vždy se mu jich dostává. Prázdnota, nedostatek či nedorozumění bývají prý velice často způsobeny tím, že existují různé jazyky lásky, které však každý ovládá jinak. Autor rozlišuje pět jazyků lásky – slova ujištění, pozornost, obdarování, služba a fyzický kontakt. Každý z jazyků charakterizuje a jednoduše uvádí jejich konkrétní projevy na příkladech ze života. Dále vyzdvihuje důležitost zkoumání těchto jazyků, motivuje k ochotě porozumět a pomáhá s pochopením.


Názor: Knihu jsem si vybrala na základě doporučení. Nejvíce se mi líbí samotná myšlenka existence jazyků lásky a jejich přirovnání ke klasickým jazykům. Také se mě oslovila představa citové nádrže a pohled na lásku jako na volbu. Oceňuji její teoretickou jednoduchost a pochopitelnost myšlenek. Myslím, že autor rozumně a zároveň lidsky vysvětluje principy, které mohou pomoci k lepšímu pochopení sebe samých i druhých. Z knihy jsem si odnesla, že pokud je ochota učit se, je možné vylepšovat, obohacovat a budovat pěkné zdravé vztahy. Přestože příklady, na můj vkus, nebyly pro pochopení nijak zvlášť nutné, mnohdy hezky dokreslily téma a občas mě i pobavily.