rady pro dobré manželství
Tipy, doporučení

Jak pečovat o dobré manželství

Několik rad z knížečky Jak pečovat o dobré manželství:

Zkoumejte a objevujte svět společně, vždycky v něm najdete něco nového, co můžete obdivovat.

Zasmějte a bavte se spolu, smích může překlenout velké rozdíly.

Buďte romantičtí, nikdy se nepřestávejte dvořit jeden druhému..

Překvapujte jeden druhého, neočekávané překvapení pohne srdcem.

Požádej o to, co chceš, tvůj muž neumí číst tvé myšlenky.

Říkejte si „mám tě rád“, je radost poslouchat tato tři krátká slůvka.

Modlete se, děkujte Bohu za svůj společný život.


Hledejte lásku, je tam, i když ji „necítíte“.

Bojujte spolu slušně, žádné hrozby, obžaloby, žádné nadávky.

Buďte ochotní se omluvit, milovat znamená být schopen říct „promiň“.

Vlídně odpouštějte, láska není pyšná.

Riskujte, že budete zraněni, láska se nemůže prohlubovat bez rizika.

Vždycky se snažte vypadat co nejlépe, oba si to zasloužíte.

Vychutnávejte společné ticho; ticho mezi milujícími je posvátný prostor.

Připomínejte si minulost, vaše minulost vytváří přítomnost i budoucnost.

Hrajte spolu nesoutěživé hry, oba vyhráváte!

Mějte trpělivost jeden s druhým, do manželství vstupujete znovu a znovu.