empatické naslouchání, chápat a být pochopen
Knihy

5. Pochopte a buďte pochopeni

Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni – tak zní pátý ze 7 návyků, který je klíčem k efektivní komunikaci. Pro osvojení si 5. návyku je třeba rozvíjet důvěryhodnost (mít dobrý charakter a plné citové konto u druhých), empatické naslouchání a odnaučit se radit před tím, než pochopíme příčiny. Až poté se nám lidé mohou beze strachu otevřít.

Jestliže chceme pochopit, rovněž potřebujeme mít dostatek vnitřní jistoty, poctivosti, sebedůvěry, trpělivosti a respektu.

Empatické naslouchání
  • nasloucháme s láskou, upřímně chceme pochopit
  • snažíme se co nejvíce vcítit do úhlu pohledu druhého
  • chápeme na rozumové i emocionální úrovni (to ale neznamená, že musíme souhlasit)
  • používáme sluch, zrak, srdce, obě mozkové hemisféry
  • sledujeme slova, emoce, řeč těla
  • hledáme smysl a význam sdělení
  • do sdělení nepromítáme své zkušenosti

Během naslouchání můžeme vyjádřit obsah slov i pocitů, abychom se ujistili, že jsme druhému porozuměli.

Empatickým nasloucháním můžeme přispět na citové konto a vytvářet příznivé prostředí.

Až když známe situaci, potřeby a problém druhého, můžeme nacházet řešení.

A nakonec nezapomeňme být pochopeni (vyžaduje odvahu) : )