Knihy

7. Ostřete pilu

Poslední ze 7 návykůOstřete pilu – se zabývá obnovou sil.

Rozvíjet a obnovovat můžeme hned čtyři dimenze osobnosti:

1. Fyzická
 • péče o tělo
 • výživa
 • odpočinek
 • pohyb, cvičení pro rozvoj vytrvalosti, pružnosti a síly
2. Duchovní
 • centrum hodnot člověka,
 • spojení lidského i věčného
 • pomáhá mít neustále na zřeteli, kam směřujeme
 • čerpá z inspirativních, povznášejících a povzbudivých zdrojů
3. Mentální
 • vzdělávání
 • četba
 • psaní -> kultivace vyjadřování
4. Společenská
 • služba
 • pochopení
 • spolupráce

Rovnováha všech dimenzí člověka umožňuje rozvíjet 7 návyků, proto je vhodné vyhradit si alespoň 1 hodinu denně pro jejich obnovu. Obnova sil je důležitá a zároveň nenaléhavá, rozvíjí osobní vítězství, po kterém mohou následovat ta společná.