Knihy

6. Vytvářejte synergii

Šestý návyk ze 7 návyků zní Vytvářejte synergii.

Synergie uvolňuje největší potenciál, schopnosti a tvořivost každého zúčastněného. Vytvářet synergii znamená dosáhnout stavu, kdy celek je zajímavější než součet jeho částí, protože mezi částmi existují posilující vztahy. Základem synergie je vážit si odlišností každého člověka a připustit, že může existovat třetí alternativa (nejlepší pro všechny).

Pro dosažení synergie je tedy důležité otevřít mysl i srdce, otevřít se novým možnostem. Je potřeba být ochotný riskovat a objevovat, mít týmového ducha, skromnost, pokoru – uznat své meze a prokázat úctu druhému.