hladina vody jako symbol klidu
Ze života

Nebát se…

Nebát se… to se lehce řekne… Víme, že si starostmi nepomůžeme, ale obvykle si neumíme jen tak poručit…

Co dělat, když nás přepadnou obavy, strach, panika, úzkost…? Když se bojíme a zároveň situaci nemůžeme ovlivnit? Jak překonat strach, zmírnit stres, ubránit se škodlivým účinkům a opět získat pokoj v srdci?

Osobně doporučuji posilovat důvěru k Bohu modlitbou žalmů (kniha Žalmy se nachází v Bibli ve Starém zákoně). Neříkám, že budete ihned v klidu, ale z vlastní zkušenosti mohu dosvědčit velikou podporu a posilu.

V poslední době jsem si oblíbila verše žalmů 23 a 103.

Žalm 23
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.
Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití.
Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
Žalm 103
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život,
věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,
po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.
Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným.
...
(pokračování na stránkách bible online)

A na závěr ještě příklad, jak tyto verše aplikuji do konkrétní situace. V souvislosti se současným celospolečenským strachem z koronaviru, mě napadlo několik obav. Tučným je napsáno, jak lze negativní myšlenky odrazit verši Božího slova:

 • proti obavám, že budou vyprodané obchody a nebude, co jíst:
  • Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. (Žalm 23, 1)
  • Prostíráš mi stůl… (Žalm 23, 6)
 • proti strachu z nakažení/nemoci, smrti:
  • ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život… (Žalm 103, 3-4)
  • naživu mě udržuje… (Žalm 23, 3)
  • I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. (Žalm 23, 4)